Gemini SCT

Werkwijze

De manier waarop wij in de dagelijkse praktijk van ons werk handelen en reageren wordt mede bepaald door onze persoonlijke gedachten, gevoelens en ervaringen. Deze vinden hun oorsprong in de wijze waarop we hebben geleerd naar onszelf te kijken en met anderen om te gaan. Het ontwikkelen van inzicht in gedrag biedt aanknopingspunten om te komen tot verandering.

Ik begeleid vanuit 3 mogelijke perspectieven:

  • je persoonlijke geschiedenis
  • je beroep
  • de context waarin je functioneert

In een gratis kennismakingsgesprek onderzoeken we samen of ik de juiste persoon ben om je te begeleiden of dat ik je beter kan verwijzen. Samen kiezen we een traject (supervisie of coaching) dat bij je vraag past en besluiten we vanuit welk perspectief je zaken wilt onderzoeken.

Je werkt aan persoonlijke doelen, die je in samenspraak met mij opstelt. Als coach help ik je om vanuit concrete situaties zicht te krijgen op jouw eigen functioneren. Van daaruit onderzoek je waar je invloed op kan hebben en hoe je adequaat gedrag kunt ontwikkelen. Ik werk met verschillende methodieken, al naar gelang wat past bij jou en jouw situatie. Een methodiek die ik veel gebruik is voice-dialogue. Deze methodiek verheldert snel en biedt goede aanknopingspunten voor het werken aan de doelen die je jezelf stelt.

Voorbeelden van mogelijke resultaten van het traject:

  • je krijgt inzicht in je gedrag, de uitwerking daarvan op je omgeving en de wisselwerking tussen beiden
  • je ontwikkelt het vermogen om je eigen ervaringen zo te onderzoeken dat je beter kunt gaan functioneren
  • je doorbreekt belemmerende patronen
  • je krijgt inzicht en vaardigheid in het omgaan met doelstelling en middelen van de organisatie waar je werkt

Maak jouw eigen website met JouwWeb